Cześć! W dniach 1.06-31.08.2021 przebywam na urlopie. Zamówienia nie będą realizowane w tym terminie. Pozdrawiam ciepło! :)

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat:

Mayuki Marta Mrzygłód
02-764 Warszawa, ul. Iberyjska 4/92 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………….

Tel.:…………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu:…………………………………………………………………………………………….

Nazwa produktu:…………………………………………………………………………………………….

Nr faktury:…………………………………………………………………………………………….

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Kiedy wady zostały stwierdzone…………………………………………………………………………………………….

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Close Menu
×
×

Koszyk